Wydział Promocji Handlu i InwestycjiAmbasada Rzeczypospolitej Polskiej w Brukseli

Strona główna

Belgia

Belgia - Ludność

Belgia ogółem : 10.839.905

Flandria : 58% ogółu ludności Belgii

Walonia : 32% ogółu ludności Belgii, w tym Wspólnota Niemieckojęzyczna: ok. 2%

Region Bruksela - Stolica: 10%

Ludność w prowincjach:

Flandria

Anvers : 1.764.773

Flandre orientale : 1.445.831

Flandre occidentale : 1.164.967

Brabant flamand : 1.086.446

Limbourg : 844.621

Walonia

Hainaut : 1.317.284

Liège : 1.077.203

Namur : 476.835

Brabant wallon : 382.866

Luxembourg : 271.352

Główne miasta:

Bruksela (Bruxelles, Brussel, Brussels) (stolica - ponad 1,1 mln mieszkańców), Antwerpia (Antwerpen, Anvers) 998 tys., Gandawa (Gent, Gand) 533 tys., Liège (Luik) 609 tys.

Najmniejszą gminą kraju jest Herstappe, licząca 85 mieszkańców a największą Antwerpia: 493.517 mieszkańców. Tak jak w większości państw w Europie, również w Belgii liczba kobiet jest większa od mężczyzn: 5.581.032 kobiet na 5.370.234 mężczyzn (stan na 1.01.2011).

Cudzoziemcy:

W Belgii mieszka 1,1 miliona cudzoziemców tj. ok.10% ludności. Ich odsetek w poszczególnych regionach jest następujący: Bruksela 31%, Walonia 10% oraz Flandria 7%. Najwięcej jest Włochów, Francuzów, Holendrów i Marokańczyków (odpowiednio 170, 140, 110 i 80 tys. osób). Szacuje się, że w Belgii mieszka ok. 50.000 obywateli belgijskich polskiego pochodzenia.

Przyrost naturalny (2011):

 0,071 % (tendencja wzrostowa); trzeba jednak brać pod uwagę saldo migracji.

 imigracja: 160 tys osób; emigracja : 85 tys osób

Gęstość zaludnienia (2011):

 355 osób/km2 (jedna z najwyższych w świecie i dwukrotnie większa od średniej w UE); we Flandrii: 462 osób/km2, w Walonii 208 osób na km2.

Główne wyznania:

katolicy (75%), wolnomyśliciele (12%), protestanci (1%), muzułmanie (1%), inne (11%).

Stopa bezrobocia (2011):

7,4 %.

Najczęściej występujące nazwiska w Belgii

Najpopularniejszym w Belgii jest nazwisko: Peeters, następnie Janssens i Maes.

Te same nazwiska i w tej samej kolejności powtarzają się najczęściej także we Flandrii: Peeters, Janssens i Maes.

W Walonii najwięcej osób nosi nazwisko Dubois, następnie Lambert oraz Martin.

W Brukseli najczęściej występującym nazwiskiem jest Janssens, Peeters i Dubois.

Ostatnia aktualizacja: 29.08.2014
  • http://www.mg.gov.pl/node/14567
  • http://www.paiz.gov.pl/pl
  • http://www.polska.travel/pl
  • http://www.mg.gov.pl/
  • HTTP://www.coie.gov.pl
Ambasada RP w Brukseli
Wydział Promocji Handlu i Inwestycji
Avenue de l'Horizon 18, Bruksela 1150, Belgia
tel.: +32 2 771 67 54, fax: +32 2 771 18 39, e-mail: ,
Godziny urzędowania: Poniedziałek – piątek: 8.30 - 16.30
Czas lokalny: